Varna-Murmansk-Nordcapp-Varna

by slowtraveler

10930km in 22 days · 2816 views

Day 1, Friday, June 26

206km in 3h · 81km/h
 • Traveled 92km in 1h 04min
 • 19:48 Stop for 57min
 • Traveled 114km in 1h 30min
 • 22:17 7h 40min Почивка след работния ден в х-л Рига...

Day 2, Saturday, June 27

552km in 8h · 40km/h
 • Traveled 6km in 11min
 • 06:09 19min Последни покупки за из път
 • Traveled 4km in 4min
 • 06:33 5min Зареждане догоре преди тръгване
 • Traveled 3km in 5min
 • 06:44 1h 02min Товарим багажа
 • Traveled 10km in 23min
 • 08:10 2min Вече в Румъния
 • 11:20 Stop for 3min
 • Traveled 164m in 5min
 • 11:29 Stop for 3min
 • Traveled 47km in 59min
 • 12:33 Stop for 3min
 • Traveled 458m in 43s
 • 12:37 Stop for 3min
 • Traveled 4km in 7min
 • 12:48 Stop for 2min
 • Traveled 5km in 9min
 • 13:00 Stop for 3min
 • Traveled 1km in 2min
 • 13:05 Stop for 5min
 • Traveled 54km in 53min
 • 14:05 Stop for 2min
 • Traveled 5km in 7min
 • 14:15 56min Време е за похапване
 • Traveled 348km in 4h 15min
 • 19:26 Stop for 10min
 • Traveled 51km in 40min
 • 20:18 Stop for 6min
 • Traveled 12km in 17min
 • 20:42 Stop for 4min
 • Traveled 562m in 2min
 • 20:48 11h 59min Нощувка в хотел Обестер... Хубав ресторант. Паркинг във вътрешния двор...

Day 3, Sunday, June 28

826km in 11h · 58km/h
 • Traveled 182km in 1h 52min
 • 10:40 Stop for 3min
 • Traveled 2km in 2min
 • 10:46 Stop for 7min
 • Traveled 11km in 13min
 • 11:07 Stop for 57min
 • Traveled 18m in 4s
 • 12:05 Stop for 2min
 • Traveled 120km in 1h 48min
 • 13:55 Stop for 3min
 • Traveled 85km in 1h 24min
 • 15:23 Stop for 3min
 • Traveled 10km in 22min
 • 15:49 Stop for 1h 04min
 • Traveled 221km in 3h 06min
 • 20:00 Stop for 7min
 • Traveled 195km in 2h 33min
 • 22:41 Stop for 10h 42min

Day 4, Monday, June 29

511km in 7h · 53km/h
 • Traveled 4km in 10min
 • 09:34 Stop for 2min
 • Traveled 37km in 28min
 • 10:04 Stop for 2min
 • Traveled 48km in 35min
 • 10:43 Stop for 2min
 • Traveled 35km in 33min
 • 11:19 Stop for 6min
 • Traveled 119km in 1h 34min
 • 12:59 Stop for 6min
 • Traveled 5km in 9min
 • 13:15 Stop for 3min
 • Traveled 42m in 14s
 • 13:18 Stop for 1h 14min
 • Traveled 84km in 1h 02min
 • 15:36 Stop for 6min
 • Traveled 7km in 8min
 • 15:51 Stop for 4min
 • Traveled 324m in 38s
 • 15:56 Stop for 4min
 • Traveled 86km in 1h 08min
 • 17:09 Stop for 12min
 • Traveled 720m in 1min
 • 17:23 Stop for 4min
 • Traveled 84km in 1h 17min
 • 18:44 Stop for 13h 57min

Day 5, Tuesday, June 30

322km in 5h · 37km/h
 • Traveled 65m in 15s
 • 08:41 Stop for 7min
 • Traveled 97km in 1h 18min
 • 10:07 Stop for 27min
 • Traveled 16km in 14min
 • 10:49 Stop for 3min
 • Traveled 1km in 1min
 • 10:55 Stop for 2min
 • Traveled 6km in 6min
 • 11:03 Stop for 3min
 • Traveled 2km in 2min
 • 11:09 Stop for 3min
 • Traveled 14km in 11min
 • 11:24 Stop for 2min
 • Traveled 168km in 1h 58min
 • 13:24 Stop for 9min
 • Traveled 13km in 25min
 • 13:59 Stop for 46min
 • Traveled 173m in 1min
 • 14:47 Stop for 2min
 • Traveled 79m in 15s
 • 14:49 Stop for 10min
 • Traveled 66m in 24s
 • 15:01 Stop for 17min
 • Traveled 6m in 2s
 • 15:18 Stop for 2h 15min
 • Traveled 299m in 50s
 • 17:34 Stop for 4min
 • Traveled 2km in 6min
 • 17:46 Stop for 7min
 • Traveled 2km in 7min
 • 18:01 Stop for 14h 51min

Day 6, Wednesday, July 1

812km in 9h · 80km/h
 • Traveled 220km in 2h 15min
 • 11:08 Stop for 16min
 • Traveled 251km in 2h 54min
 • 14:19 Stop for 33min
 • Traveled 188km in 2h 03min
 • 16:56 Stop for 5min
 • Traveled 100km in 1h 05min
 • 18:07 Stop for 6min
 • Traveled 52km in 38min
 • 18:52 Stop for 2min
 • Traveled 1km in 2min
 • 18:56 Stop for 12h 36min

Day 7, Thursday, July 2

593km in 7h · 62km/h
 • Traveled 132m in 36s
 • 07:34 Stop for 6min
 • Traveled 100km in 1h 14min
 • 08:54 Stop for 11min
 • Traveled 75km in 54min
 • 10:00 Stop for 1h 26min
 • Traveled 701m in 2min
 • Traveled 8km in 7min
 • 11:33 Stop for 3min
 • Traveled 188km in 2h 03min
 • 13:40 Stop for 13min
 • Traveled 221km in 2h 39min
 • 16:33 Stop for 16h 59min

Day 8, Friday, July 3

47km in 1h · 33km/h
 • Traveled 2km in 9min
 • 09:41 Stop for 1h 20min
 • Traveled 21km in 27min
 • 11:29 Stop for 1h 32min
 • Traveled 2km in 3min
 • 13:05 Stop for 21min
 • Traveled 22km in 33min
 • 14:00 Stop for 2d 18h

Day 9, Saturday, July 4

Day 10, Sunday, July 5

Day 11, Monday, July 6

777km in 11h · 56km/h
 • Traveled 5km in 12min
 • 08:48 Stop for 7min
 • Traveled 3m in 1s
 • 08:56 Stop for 2min
 • Traveled 101km in 1h 17min
 • 10:15 Stop for 5min
 • Traveled 104km in 1h 21min
 • 11:42 Stop for 18min
 • Traveled 199m in 55s
 • 12:01 Stop for 4min
 • Traveled 15km in 20min
 • 12:27 Stop for 50min
 • Traveled 171km in 2h 17min
 • 15:35 Stop for 5min
 • Traveled 94km in 1h 07min
 • 16:47 Stop for 27min
 • Traveled 39km in 28min
 • 18:34 Stop for 2min
 • Traveled 49km in 45min
 • 19:22 Stop for 2min
 • Traveled 9km in 7min
 • 19:32 Stop for 4min
 • Traveled 61km in 50min
 • 20:27 Stop for 3min
 • Traveled 52km in 39min
 • 21:09 Stop for 5min
 • Traveled 9km in 6min
 • 21:22 Stop for 3min
 • Traveled 2km in 4min
 • 21:29 Stop for 1h 03min
 • Traveled 31km in 31min
 • 23:04 Stop for 1h 34min
 • Traveled 25km in 25min
 • 01:04 Stop for 5min
 • Traveled 8km in 10min
 • 01:20 Stop for 8h 14min
 • Traveled 208m in 1min

Day 12, Tuesday, July 7

697km in 10h · 52km/h
 • Traveled 2km in 4min
 • 09:39 Stop for 2min
 • Traveled 2km in 2min
 • 09:44 Stop for 3min
 • Traveled 9km in 8min
 • 09:56 Stop for 5min
 • Traveled 52km in 36min
 • 10:38 Stop for 3min
 • Traveled 113km in 1h 24min
 • 12:06 Stop for 28min
 • Traveled 41km in 44min
 • 13:18 Stop for 3min
 • Traveled 552m in 1min
 • 13:23 Stop for 13min
 • Traveled 91km in 1h 15min
 • 14:52 Stop for 17min
 • Traveled 8km in 8min
 • 15:17 Stop for 2min
 • Traveled 3km in 4min
 • 15:24 Stop for 2min
 • Traveled 84km in 1h 13min
 • 16:41 Stop for 2min
 • Traveled 58m in 14s
 • 16:44 Stop for 57min
 • Traveled 20km in 18min
 • 17:59 Stop for 2min
 • Traveled 798m in 52s
 • 18:02 Stop for 4min
 • Traveled 151km in 2h 06min
 • 20:14 Stop for 23min
 • Traveled 117km in 1h 38min
 • 22:16 Stop for 4min
 • Traveled 669m in 3min
 • 22:24 Stop for 4min
 • Traveled 1km in 6min
 • 22:35 Stop for 11h 20min

Day 13, Wednesday, July 8

499km in 7h · 53km/h
 • Traveled 4km in 7min
 • 10:03 Stop for 6min
 • Traveled 76km in 1h 04min
 • 11:14 Stop for 43min
 • Traveled 112m in 29s
 • 11:57 Stop for 11min
 • Traveled 8km in 23min
 • 12:32 Stop for 3min
 • Traveled 88km in 1h 12min
 • 13:49 Stop for 3min
 • Traveled 6km in 4min
 • 13:57 Stop for 2min
 • Traveled 158km in 2h 04min
 • 16:03 Stop for 38min
 • Traveled 121km in 1h 37min
 • 18:19 Stop for 6min
 • Traveled 37km in 31min
 • 18:56 Stop for 21min
 • Traveled 445m in 1min
 • 19:19 Stop for 14h 04min

Day 14, Thursday, July 9

600km in 9h · 56km/h
 • Traveled 183km in 2h 24min
 • 11:48 Stop for 6min
 • Traveled 16km in 17min
 • 12:12 Stop for 16min
 • Traveled 8km in 6min
 • 12:35 Stop for 5min
 • Traveled 155km in 2h 05min
 • 14:46 Stop for 3min
 • Traveled 22km in 19min
 • 15:09 Stop for 8min
 • Traveled 32km in 33min
 • 15:51 Stop for 2min
 • Traveled 824m in 37s
 • 15:54 Stop for 2min
 • Traveled 34km in 27min
 • 16:24 Stop for 56min
 • Traveled 74km in 1h 03min
 • 18:24 Stop for 15min
 • Traveled 87m in 31s
 • 18:39 Stop for 4min
 • Traveled 5km in 16min
 • 19:00 Stop for 6min
 • Traveled 69km in 1h 02min
 • 20:10 Stop for 10min
 • Traveled 93m in 41s
 • 20:21 Stop for 11h 14min

Day 15, Friday, July 10

630km in 11h · 49km/h
 • Traveled 122m in 32s
 • 07:36 Stop for 39min
 • Traveled 9km in 11min
 • 08:27 Stop for 2min
 • Traveled 48km in 43min
 • 09:13 Stop for 14min
 • Traveled 41km in 34min
 • 10:02 Stop for 2min
 • Traveled 4km in 5min
 • 10:10 Stop for 2min
 • Traveled 14km in 12min
 • 10:25 Stop for 9min
 • Traveled 56m in 20s
 • 10:35 Stop for 2min
 • Traveled 3km in 7min
 • 10:46 Stop for 3min
 • Traveled 33km in 33min
 • 11:23 Stop for 2min
 • Traveled 13km in 18min
 • 11:44 Stop for 3min
 • Traveled 2km in 5min
 • 11:53 Stop for 3min
 • Traveled 3km in 7min
 • 12:04 Stop for 40min
 • Traveled 74km in 1h 12min
 • 13:57 Stop for 8min
 • Traveled 3km in 12min
 • 14:17 Stop for 4min
 • Traveled 20km in 19min
 • 14:42 Stop for 3min
 • Traveled 1km in 1min
 • 14:47 Stop for 3min
 • Traveled 100km in 1h 28min
 • 16:19 Stop for 31min
 • Traveled 41km in 34min
 • 17:26 Stop for 4min
 • Traveled 9km in 7min
 • 17:38 Stop for 2min
 • Traveled 961m in 45s
 • 17:40 Stop for 5min
 • Traveled 54km in 47min
 • 18:33 Stop for 3min
 • Traveled 3km in 3min
 • 18:40 Stop for 2min
 • Traveled 4km in 13min
 • 18:55 Stop for 5min
 • Traveled 3km in 3min
 • 19:03 Stop for 25min
 • Traveled 87km in 1h 28min
 • 20:58 Stop for 2min
 • Traveled 7km in 6min
 • 21:07 Stop for 5min
 • Traveled 51km in 55min
 • 22:08 Stop for 13min
 • Traveled 132m in 23s
 • 22:22 Stop for 11h 53min

Day 16, Saturday, July 11

610km in 8h · 65km/h
 • Traveled 12km in 13min
 • 10:29 Stop for 2min
 • Traveled 8km in 9min
 • 10:40 Stop for 4min
 • Traveled 14km in 12min
 • 10:57 Stop for 3min
 • Traveled 22km in 21min
 • 11:22 Stop for 5min
 • Traveled 99km in 1h 18min
 • 12:45 Stop for 37min
 • Traveled 64km in 54min
 • 14:17 Stop for 3min
 • Traveled 20km in 20min
 • 14:40 Stop for 5min
 • Traveled 68km in 59min
 • 15:45 Stop for 3min
 • Traveled 30km in 29min
 • 16:18 Stop for 6min
 • Traveled 15km in 10min
 • 16:34 Stop for 31min
 • Traveled 243km in 2h 09min
 • 19:15 Stop for 16min
 • Traveled 14km in 13min
 • 19:45 Stop for 10min
 • Traveled 851m in 4min
 • 19:59 Stop for 13h 14min

Day 17, Sunday, July 12

813km in 8h · 71km/h
 • Traveled 162m in 20s
 • 09:14 Stop for 13min
 • Traveled 223km in 1h 54min
 • 11:23 Stop for 9min
 • Traveled 54km in 41min
 • 12:13 Stop for 6min
 • Traveled 21km in 15min
 • 12:35 Stop for 2min
 • Traveled 25km in 30min
 • 13:07 Stop for 36min
 • Traveled 6km in 15min
 • 13:59 Stop for 20min
 • Traveled 354km in 3h 12min
 • 17:32 Stop for 1h 05min
 • Traveled 131km in 1h 34min
 • 20:12 Stop for 12h 55min

Day 18, Monday, July 13

651km in 6h · 56km/h
 • Traveled 55km in 32min
 • 09:40 Stop for 10min
 • Traveled 250km in 1h 53min
 • 11:43 Stop for 8min
 • Traveled 189km in 1h 53min
 • 13:45 Stop for 2h 41min
 • Traveled 154km in 1h 53min
 • 18:20 Stop for 6min
 • Traveled 752m in 4min
 • 18:31 Stop for 2min
 • Traveled 451m in 1min
 • 18:34 Stop for 15min
 • Traveled 709m in 3min
 • 18:53 Stop for 5min
 • Traveled 574m in 1min
 • 19:00 Stop for 3min
 • Traveled 218m in 37s
 • 19:04 Stop for 13h 26min

Day 19, Tuesday, July 14

708km in 7h · 75km/h
 • Traveled 2km in 9min
 • 08:40 Stop for 54min
 • Traveled 56km in 45min
 • 10:20 Stop for 15min
 • Traveled 213km in 1h 51min
 • 12:27 Stop for 12min
 • Traveled 7km in 4min
 • 12:44 Stop for 5min
 • Traveled 209km in 1h 44min
 • 14:35 Stop for 12min
 • Traveled 45km in 35min
 • 15:23 Stop for 2h 07min
 • Traveled 176km in 1h 57min
 • 19:28 Stop for 8min
 • Traveled 128m in 35s
 • 19:37 Stop for 12h 49min

Day 20, Wednesday, July 15

623km in 7h · 60km/h
 • Traveled 6km in 13min
 • 08:41 Stop for 7min
 • Traveled 17km in 15min
 • 09:04 Stop for 14min
 • Traveled 339m in 31s
 • 09:18 Stop for 32min
 • Traveled 3m in 1s
 • 09:51 Stop for 19min
 • Traveled 95km in 48min
 • 10:59 Stop for 4min
 • Traveled 265km in 2h 41min
 • 13:44 Stop for 3min
 • Traveled 43km in 34min
 • 14:22 Stop for 46min
 • Traveled 42km in 34min
 • 15:43 Stop for 2min
 • Traveled 12km in 12min
 • 15:58 Stop for 2min
 • Traveled 142km in 1h 56min
 • 17:57 Stop for 1h 27min
 • Traveled 207m in 26s
 • 19:26 Stop for 1d 14h

Day 21, Thursday, July 16

Day 22, Friday, July 17

454km in 5h · 71km/h
 • Traveled 285m in 47s
 • 10:10 Stop for 30min
 • Traveled 134km in 1h 34min
 • 12:15 Stop for 2min
 • Traveled 118km in 1h 20min
 • 13:38 Stop for 4min
 • Traveled 112km in 1h 18min
 • 15:01 Stop for 6min
 • Traveled 515m in 1min
 • 15:09 Stop for 1h 56min
 • Traveled 18km in 15min
 • 17:21 Stop for 9min
 • Traveled 70km in 34min

Legend

 • Generic stop 58
 • Hotel 2
 • Gas station 1
 • Border 1
 • Beautiful sight 1
 • Restaurant 1