2015 - Sjaak Lucassen - European Bike Week

by Sjaak Lucassen

3090km in 13 days · 5810 views

Day 1, Tuesday, September 1

373km in 6h · 54km/h
 • 09:04 2h 02min Ready to start the trip. - / - Klaar voor de start.
 • Traveled 3km in 3min
 • 09:20 17min I fill up with fuel and bring the tyres on the correct pressure. The first few drops fall down out the grey sky and I am heading towards much more according my weather app, so, waterproofs on. - / - Vol tanken en de banden op de juiste druk brengen. De eerste druppels vallen uit de grauwe hemel en volgens buienradar ga ik nog heel veel meer tegemoet, dus regenpak aan.
 • Traveled 134km in 1h 39min
 • 11:17 14min Because of heavy rain and no sign that this will change, I pull over to put on extra rain protecting gear. - / - Vanwege de flinke regenval en het vooruitzicht dat dit zo nog even zal blijven, stop ik om een extra regenjas aan te trekken.
 • Traveled 108km in 1h 34min
 • 13:06 43min I fill up the bike's tank with fuel and my stomage with food. Then, sitting with the back against a fuel pump, I put on waterproof socks because the boots got soaked. The GPS under the tankbag cover has an empty battery, so I reroute it's power cable to fill it with fresh juice. - / - Ik vul de tank van de motor met benzine en mijn maag met eten. Dan, zittend met de rug tegen de benzinepomp, trek ik waterdichte sokken aan omdat de laarzen doordrenkt zijn. De GPS onder de tanktas cover heeft geen sap meer in de batterij, daarom verleg ik de voedingskabel om die weer te vullen.
 • Traveled 127km in 2h 12min
 • 16:02 5min It keeps on raining so I give up the idea of camping and stop by Landhotel Fasanenhof. There are no more rooms available and they send me on to a pension. Later I walk back for a good meal. - / - Het blijft maar regenen, daarom geef ik het plan op om te kamperen en stop bij Landhotel Fasanenhof. Er zijn geen kamers meer beschikbaar waarop ze me naar een pension verwijzen. Later loop ik terug voor een goede maaltijd.
 • Traveled 515m in 3min
 • 16:11 16h 21min During my stay in Pension Hose I take some pictures of the town, like from a cigarette vending machine. Unusual to see for many, but very common overthere. - / - Terwijl ik in Pension Hose verblijf neem ik wat foto's in het dorp, zoals die van een sigarettenautomaat. Een ongebruikelijk aanblik voor velen, maar daar heel gewoon.

Day 2, Wednesday, September 2

497km in 7h · 67km/h
 • Traveled 18km in 18min
 • 08:51 Stop for 3min
 • Traveled 2km in 2min
 • 08:57 3min Until 8 a clock on 23 December 1989 Germany and Europe where separated at this point. Flowers grew and still do on both ends! - / - Tot 8 uur op 23 december 1989 waren Duitsland en Europa gescheiden op dit punt. Bloemen groeien altijd al aan beide kanten!
 • Traveled 58km in 52min
 • 09:53 14min Fuel and break. - / - Tanken en pauze.
 • Traveled 23km in 23min
 • 10:30 Stop for 11min
 • Traveled 108km in 1h 42min
 • 12:25 29min Having a break, food and a dump in a cornfield. Pauze, eten en maisveldpoepen.
 • Traveled 91km in 1h 13min
 • 14:08 Stop for 3min
 • Traveled 9km in 6min
 • 14:19 18min Fuel for Florentina and for Sjaak ... ... ... Pizza!!! (but small one) - / - Brandstof voor Florentina en voor Sjaak ... ... ... Pizza!!! (wel mini)
 • Traveled 123km in 1h 31min
 • 16:09 Stop for 12min
 • Traveled 65km in 56min
 • 17:17 31min Already a while in the rain I stop at a campsite. I am allowed to set up my tent for € 12. An additional € 3,50 wil be on the bill because every camper will eventualy have to use the toilet (no, this is not for the shower). The Wifi is limited so you can do not much more then WhatsApp and - if you want to have it - cost an additional € 5,- "All of this to sleep in the rain," I question myself. "There must be a better way." I get on my bike an leave. - / - Al een hele tijd in de regen rijdend stop ik bij een camping. Voor € 12 mag ik er mijn tent opbouwen. € 3,50 zal worden toegevoegd aan te rekening omdat elke kampeerder tijdens zijn verblijf een keertje van de wc gebruik zal maken (nee, dit is niet voor de douche). De Wifi is zeer begrenst, zodat je niet veel meer dan een Appje kan sturen en kost - als je ervoor kiest - een extra € 5,- "Dit alles om in de regen te mogen slapen," vraag ik mezelf af. "Dat moet beter kunnen." Ik stap op de motor en vertrek.
 • 17:54 2min Checking out a hotel, but over my budget. - / - Prijsopvraag bij een hotel, maar boven mijn budget.
 • 18:10 37min Checking out "Am Sonnleitnerhof", a big farm with quest rooms. Great place, low cost with breakfast and the bike in a garage. I am gonna stay here. - / - "Am Sonnleitnerhof", een grote boerderij met gastverblijven. Perfecte prijsgunstig plek met ontbijt en de motor mag in de garage. Hier ga ik verblijven.
 • 00:51 Stop for 7h 51min

Day 3, Thursday, September 3

235km in 4h · 64km/h
 • 09:09 Stop for 10min
 • 10:50 6min Short stop to put a bread bun in my stomage and to release the internal pressure, caused partly through the cold on roads on higher altitude. - / - Korte stop om een broodje in mijn gezicht te duwen en de inwendige druk te verlichten die zich voordoet, mede door de kou die heerst op de hogergelegen wegen.
 • Traveled 40km in 34min
 • 11:31 52min In front of Burger King I meet up with Mickey. I met him last year for the first time at Moto Camp Bulgaria where I gave a presentation. Now he is one of the organizers of the presentation that I going to give in Strass, Austria. - / - Voor de Burger King ontmoet ik Mickey. De eerste keer dat ik hem trof was bij Moto Camp Bulgaria, waar ik een presentatie gaf. Nu is hij één van de organisatoren van de presentatie die ik ga geven in het Oostenrijkse Strass.
 • Traveled 54km in 44min
 • 13:08 Stop for 2min
 • Traveled 12km in 8min
 • 13:19 Stop for 2min
 • Traveled 26km in 29min
 • 13:51 Stop for 8min
 • Traveled 62km in 1h 12min
 • 15:13 19min Urgent pee break for the bouth of us, after not being able to get of the bike in Graz, the "City of the Traffic lights." We also measure the charging voltage of Florentina, because at the traffic lights she overheat, due to the fact that the ventilator stops at low revs. - Dringende pisstop voor beiden, omdat we niet van de motor afkonden in Graz, de: "Stad van de Verkeerslichten". We meten ook het voltage dat geladen wordt in Florentina's accu, omdat ze aan de verkeerslichten oververhit, doordat de ventitator stopt bij een laag toerental.
 • Traveled 40km in 41min
 • 16:13 19h 45min Arrived in Strass, where I give the presentation which is organized by Anita, Andy, Mickey and friends. Posters from the event - like the one in front of the church - are everywhere. - / - Gearriveerd in Strass, waar ik de presentatie ga geven die georganiseerd is door Anita, Andy, Mickey en vrienden. Posters van de presentatie - zoals die voor de kerk - zijn overal te vinden.

Day 4, Friday, September 4

1km in 0h · 29km/h
 • Traveled 1km in 2min
 • 12:01 23h 45min In the Steiermark Kultursaal I give the R1 Worldtravel presentation. Around 180 people show up. A great result thanks to the organizers. Thank you!!! - / - In de Steiermark Kultursaal geef ik de R1-Wereldreis presentatie. Circa 180 personen wonen de presentatie bij. Een prima opkomst dankzij de organisatoren. Hartelijk dank!!!

Day 5, Saturday, September 5

2km in 0h · 23km/h
 • Traveled 2km in 4min
 • 11:51 1d 20h Florentina and I are guests at the anual motorcycle meeting in Strass. They where so friendly to give me a stand so I could sell my merchandise. Thanks for that guys! - / - Florentina en ik zijn te gast bij het jaarlijkse motortreffen in Strass. Ze geven me zelfs een eigen stand, zodat ik mijn merchandise kan verkopen. Bedankt daarvoor!

Day 6, Sunday, September 6

 • 11:51 21h 05min We pick up the bike and go back to the house. Later on we go for a trip with a car to see the beautifull surroundings. - / - Motor ophalen en terug naar het huis. Later met de auto de prachtige omgeving verkennen.

Day 7, Monday, September 7

180km in 3h · 57km/h
 • Traveled 25km in 25min
 • 08:56 9min 305,000 km. Normally every 5,000 km is a special moment. But this time it feels like it has nothing extra. I think only after the 320 or 325 I will get that feeling back. That are figures that count again. - / - 305.000 km. Normaal is elke 5.000 km een speciaal moment. Maar deze keer voel ik er niets bij. Waarschijnlijk komt het speciale gevoel pas terug bij een 320 of 325. Dat zijn pas getallen die er weer toe doen.
 • Traveled 15km in 12min
 • 09:19 17min Time for a break. In front of a Spar shop where I can get some food. - / - Tijd voor een pauze. Voor een Spar winkel deze keer, zodat ik wat te eten kan kopen.
 • Traveled 37km in 29min
 • 10:05 31min Fuel for the bike. Warm up break for me and time to check the tyre pressure. - / - Benzine voor Florentina. Opwarmpauze voor mij en tijd om de bandenspanning te controleren.
 • Traveled 71km in 1h 05min
 • 11:43 15min After visiting a cornfield I have time to enjoy the surroundings. - / - Na een bezoek aan een maisveld heb ik tijd om van de omgeving te genieten.
 • Traveled 32km in 32min
 • 12:31 22min At the reception of Arneitz Camping. - / - Bij de receptie van Arneitz Camping
 • Traveled 142m in 36s
 • 12:54 22h 31min My tent directly on the Faaker See and visiting the European Bike Week event. - / - Mijn tent pal aan de Faaker See en het European Bike Week event.

Day 8, Tuesday, September 8

22km in 1h · 34km/h
 • Traveled 18km in 25min
 • 11:51 6min In the morning I ride around the Faaker See. Many of the roads are one way and partly closed for other vehicles than bikes during this hugh event. - / - In de morgen doe ik een rondje Faaker See. Gedurende dit enorm grote treffen geld er op veel wegen eenrichtingsverkeer en zijn ze gedeeltelijk afgesloten voor andere voertuigen dan motoren.
 • Traveled 3km in 8min
 • 12:06 21h 06min With Florentina back on the campsite I visit the event by foot. Picture 1# Some great art around! 2# A snow and ice hill climb Harley. Always interesting with my goal to ride to the North Pole by bike http://www.sjaaklucassen.nl/en/category/avonturen/north-pole-2017/north-pole-2017-intro/ 3# This is a way to give the rear tyre more grip in the snow. Unfortunately this will not give enough grip on the terrain that I am going to face towards the North Pole, as you can read in this section of my website. http://www.sjaaklucassen.nl/en/category/avonturen/north-pole-2017/north-pole-2017-motorcycle/ 4# A very creative way of using a van! 5# Welcome to the European Bike Week. 6# Bikes everywhere. A little space is left so the fuel station can still be used. 7# Great designs. 8# Luca, an Italian who is not allowed to ride a bike because he has only one leg due to a motorcycle accident, visited me on his Vespa and asked me to sign it. The shaking signature is not caused by beer :-) 9# Luca and me posing with his Vespa. We met several times now and in each occasion his positive attitude and his enthusiast will to discover the world on 2 wheels touches me. He even rode a Vespa from Italy to the North cape and back! - / - Met Florentina op de camping gestald, bezoek ik het evenement te voet. Foto 1# Er is prachtige kunst te zien! 2# Een sneeuw- en ijs-hill-climb-Harley. Zoiets heeft altijd mijn interesse met mijn doel voor ogen om de noordpool per motor te bereiken. Zie: http://www.sjaaklucassen.nl/category/avonturen/north-pole-2017/north-pole-2017-intro/ 3# Dit is een manier om de achterband meer grip te geven. Jammer genoeg creëert dat nog niet genoeg grip op het terrein dat ik te verwerken zal krijgen op mijn ‘weg’ naar de noordpool, zoals je kan lezen in deze sectie van mijn website: http://www.sjaaklucassen.nl/category/avonturen/north-pole-2017/north-pole-2017-motorcycle/ 4# Creatieve gebruik van een bestelbusje! 5# Welkom bij European Bike Week. 6# Overal staan en rijden motoren, toch wordt er hier een smalle strook opengehouden voor het tankstation. 7# Prachtige ontwerpen. 8# Luca, een Italiaan die geen motor meer mag rijden omdat hij maar een been heeft vanwege een motorongeluk, brengt me een bezoek op zijn Vespa en vraagt me die te signeren. De bibberige handtekening komt niet door het bier :-) 9# Luca en ik poseren voor de Vespa. We hebben elkaar nu verscheidenen malen ontmoet en nog elke keer wordt ik geraakt door zijn positieve instelling en zijn enthousiasme om de wereld te ontdekken op 2 wielen. Hij is zelfs al een keer met een Vespa vanuit Italy op en neer naar de Noordkaap gereden!

Day 9, Wednesday, September 9

371km in 6h · 53km/h
 • Traveled 175m in 45s
 • 09:13 Stop for 6min
 • Traveled 66km in 1h 03min
 • 10:23 28min Fuel and break. - / - Tanken en pauze.
 • Traveled 154km in 2h 19min
 • 12:44 2h 01min Suddenly the road is closed because it gets a new surface and I have to go all the way back. - / - En zonder aankondiging is de weg afgesloten, waarop ik helemaal terug mag.
 • 13:11 37min Time for a break. - / - Tijd om wat te uit te rusten.
 • Traveled 19km in 19min
 • 14:08 Stop for 2min
 • Traveled 14km in 15min
 • 14:25 26min If you are hungery the smell of Kebap is irresistible. - / Als je hongerig bent is de geur van Kebap onweerstaanbaar.
 • Traveled 14km in 13min
 • 15:05 Stop for 3min
 • Traveled 29km in 31min
 • 15:40 Stop for 2min
 • Traveled 11km in 12min
 • 15:55 Stop for 7min
 • Traveled 64km in 1h 10min
 • 17:14 16h 07min Camping at Hotel Plankenhof. - / - Op de camping bij Hotel Plankenhof

Day 10, Thursday, September 10

420km in 7h · 57km/h
 • Traveled 45km in 59min
 • 10:21 32min Due to the morning and mountain cold and the fact that I wear summer gloves, I am loosing the feeling in my fingers, so time for a break. While having a snack at the fuel station where I stopped, I look at the map and plan some more of today's route. - / - Vanwege de morgen- en bergkou en het feit dat ik zomerhandschoenen draag, verdwijnt het gevoel in mijn vingers, dus tijd om te pauzeren. Terwijl ik een snack nuttig bij het tankstation waar ik gestopt ben, kijk ik op de landkaart en plan een gedeelte van de vandaag te volgen route.
 • Traveled 76km in 1h 17min
 • 12:10 21min Fuel and warm up break. - / - Brandstof- en opwarmpauze.
 • Traveled 13km in 14min
 • 12:46 Stop for 3min
 • Traveled 3km in 2min
 • 12:52 Stop for 4min
 • Traveled 41km in 41min
 • 13:38 15min A break and while checking out the blue spots in the sky I plan the route. - / - Pauze en de blauwe gaten in het wolkendek zoekend, plan ik het vervolg van de route.
 • Traveled 60km in 54min
 • 14:47 24min Time for a long break. I have the left overs from the meal that I prepared on the campsite yesterday evening en plan the route to the friends that I am going to visit near Stuttgart. - / -
 • Traveled 4km in 3min
 • 15:16 5min After traveling so many kilometres in my life I see something that I have never seen before outside a city. A railway crossing a 4 way crossing! - / - Na al die genoten reiskilometers zie ik iets dat ik nog nooit gezien heb buiten een stad. Een spoorwegovergang die een kruising kruist!
 • Traveled 107km in 1h 40min
 • 17:01 18min Filling up fuel and a short break. - / - Tanken en een korte pauze.
 • Traveled 68km in 1h 16min
 • 18:37 Stop for 2min
 • Traveled 3km in 4min
 • 18:44 13h 57min Visiting friends close to Stuttgart. Uwe is holding Florentina. - / - Op bezoek bij vrienden in de buurt van Stuttgart. Uwe op de foto bij Florentina.

Day 11, Friday, September 11

383km in 6h · 57km/h
 • Traveled 30km in 35min
 • 09:16 36min Figuring out the route to take while having a break. - / - Route uitwerken tijdens een pauze.
 • Traveled 38km in 40min
 • 10:34 Stop for 4min
 • Traveled 27km in 23min
 • 11:02 2min Pee stop. - / - Pispauze.
 • Traveled 3km in 2min
 • 11:06 Stop for 2min
 • Traveled 41km in 35min
 • 11:44 1h 37min The bike’s engine quits’ in a forest. Because I am on a downhill section I leave it rolling until we get into a build-up area where I try to start it again. No luck! I take out my multimeter and discover that the battery is dead because I forgot to switch it off when I used it last time, almost a week ago. Luckily I biker, Michael pulls over. He phones his son who shows up with a multimeter and a jump starter. We measure that my battery holds less than 9 volts and after we start the bike that the charging system brings only a little over 11 volt to the battery. We ride to their house where after some wiggling with the wires and connectors we get 13 volt again. After cleaning the contacts - which I think caused the problem - we go for a test ride. - / -Rijdend door een bos valt de motor valt stil. Omdat het bergafwaarts gaat laat ik haar doorrollen totdat we tussen bebouwing komen, waar ik haar opnieuw probeer te starten. Zonder resultaat! Ik pak mijn multimeter en kom erachter dat de batterijen leeg zijn, omdat ik hem vergeten ben uit te zetten nadat ik hem voor het laatst gebruikt heb, bijna een week geleden. Gelukkig stopt er een motorrijder, Michael. Hij belt zijn zoon die arriveert met een multimeter en een starthulp. We meten dat de accu minder dan 9 volt bevat en nadat we Florentina gestart hebben, dat het laadsysteem maar iets meer dan 11 volt bij de accu aflevert. We rijden naar hun huis waar we na wat wiebelen met de kabels en stekkers weer 13 volt krijgen. Na het reinigen van de contacten die volgens mij voor het probleem gezorgd hebben gaan we voor een proefrit.
 • Traveled 8km in 9min
 • 13:31 1h 39min With good hope that the battery is charged enough I press the starter button. Not good. Again it only charges 11 volt. We push start the bike and ride back to their house. This time I clean some more connectors and while measuring the current I wiggle with all the wires that go to the regulator rectifier. All seems good now, so I am ready for another test run. To the gas station this time. I had to disconnect the logger - http://www.myadventure.bike/ - which normally very accurate collects all the data which made this route visual for all of you. Because the disconnecting, the pictures belonging to the last stop are not on the right spot and also this stop shows up only where the current dropped to low and it is not where the repair took place. All the rest of the trip is spot-on! - / - Met goede hoop dat de accu genoeg opgeladen is, druk ik op de startknop. Niet goed en weer brengt het laadsysteem maar 11 volt. We duwen haar aan en rijden terug naar hun huis. Nu reinig ik nog meer stekkerverbindingen en al metend beweeg ik met alle kabels die naar de spanningsregelaar gaan. Alles blijft goed werken en we kunnen weer voor een testrit gaan. Naar een tankstation deze keer. Ik heb de logger - http://www.myadventure.bike/ - die normaalgesproken heel accuraat alle data verzameld die deze route voor jullie zichtbaar maakt, moeten afsluiten. Daardoor staan de foto’s die bij de laatste stop behoren niet op de juiste plek en ook deze stop is op de kaart alleen zichtbaar daar waar de stroom wegviel en niet waar de reparatie plaatsvond. De rest van de rit is heel precies!
 • Traveled 7km in 9min
 • 15:21 11min Without the use of my lights and with the hope that the charging system keeps working, I take of with a full tank to reach Bitburg, where my friends stay. By using the highways - which I normally avoid - it is possible make up for lost time and to cover the 230 km in one go. - / - Zonder licht te gebruiken en met de hoop dat de accu bijgeladen wordt, vertrek ik met een volle tank richting Bitburg, waar mijn vrienden verblijven. Door gebruik te maken van snelwegen - die ik normaal mijd - is het mogelijk om verloren tijd goed te maken en de afstand van 230 km in een keer te overbruggen.
 • Traveled 14km in 21min
 • 15:54 Stop for 2min
 • Traveled 208km in 2h 28min
 • 18:24 2min Pee stop. - / - Pispauze.
 • Traveled 6km in 5min
 • 18:32 8min My friends stay for their anual long riding weekend at Eifel Stern Freizeit- und Erlebnishotel. At the reception I hear that there are no more rooms available, but also where to go. - / - Mijn vrienden verblijven tijdens hun jaarlijks lang motorweekend in Eifel Stern Freizeit- und Erlebnishotel. Bij de receptie krijg ik te horen dat er geen kamer meer vrij is en tevens waarheen dan wel te gaan.
 • Traveled 787m in 2min
 • 18:43 14h 19min I stay at Youtel (youth hotel) in Bitburg because there is no more room available at the hotel where my friends stay. - / - Ik verblijf bij Youtel (jeugd hotel) in bitburg omdat er geen kamer meer vrij is in het hotel waar mijn vrienden verblijven.

Day 12, Saturday, September 12

273km in 4h · 62km/h
 • Traveled 773m in 1min
 • 09:04 1h 28min I move to the Eifel Stern Freizeit- und Erlebnishotel. - / - Ik verkas naar het Eifel Stern Freizeit- und Erlebnishotel.
 • Traveled 48km in 45min
 • 11:18 10min After the asfalted road becomes continuously narrower it finally stops. Time for a break. - / - Nadat de verharde weg almaar smaller werd houd die geheel op. Tijd voor een pauze.
 • Traveled 19km in 19min
 • 11:47 15min Fuel and a short break. - / - Tanken en een korte pauze.
 • Traveled 21km in 19min
 • 12:22 1h 07min While having a break and something to drink, wasps keep us company. - / - Terwijl we wat drinken houden de wespen ons er gezelschap.
 • Traveled 69km in 1h 00min
 • 14:29 40min A break on the roadside. - / - Pauze aan de kant van de weg.
 • Traveled 57km in 47min
 • 15:57 41min Time for something to drink and a break. - / - Tijd om wat te drinken en een pauze op een terrasje.
 • Traveled 55km in 52min
 • 17:30 Stop for 5min
 • Traveled 4km in 3min
 • 17:40 17h 45min Eifel stern Freizeit- und Erlebnishotel.

Day 13, Sunday, September 13

332km in 5h · 68km/h
 • Traveled 35km in 27min
 • 11:52 Stop for 10min
 • Traveled 65km in 1h 00min
 • 13:03 8min A mini stop because we can not find a place to get a coffee. - / - Een korte stop omdat we geen terrasje kunnen vinden om koffie te drinken.
 • Traveled 12km in 11min
 • 13:23 Stop for 2min
 • Traveled 4km in 3min
 • 13:29 36min Time for a snack and something to drink. Then quickly on the road again, because rain is setting in. - / - Tijd voor een hapje en wat drinken, dan snel weer verder want de regen rukt op.
 • Traveled 44km in 35min
 • 14:41 6min During a pee break dark clouds a catching up. - / - Tijdens de pispauze achterhalen de donkere wolken ons.
 • Traveled 47km in 41min
 • 15:30 16min Finally save enough to get rid of the waterproofs. - / - Eindelijk veilig genoeg om het regenpak uit te trekken.
 • Traveled 29km in 30min
 • 16:17 23min And now its finally time for a coffee! - / - En nu eindelijk koffietijd!
 • Traveled 18km in 20min
 • 17:01 6min Taking in fuel for the last time this trip. - / - Voor de laatste keer deze rit tanken.
 • Traveled 80km in 46min
 • 18:08 25min With 307,076 km on the ODO metre we get safely back home. De last 500 km she burned quite some oil. Hopefully that is temporarily. She could use another front tyre. - / - Met 307.076 km op de klok weer veilig terug in mijn dorpje Maashees. De laatste 500km heeft Florentina nogal wat olie verstookt. Hopelijk is dat tijdelijk. Een andere voorband kan ze wel gebruiken.

Legend

 • Photos 21
 • Generic stop 20
 • Gas station 15
 • Hotel 5
 • Something special 4
 • Beautiful sight 4
 • Restaurant 3
 • Camping 2
 • Mechanical failure 2